Stem niet

Als we stemmen geven we onze macht weg

Op 17 maart vinden onze Tweede Kamer verkiezingen plaats, reden genoeg voor X-Codex om heel veel bellen te laten rinkelen. Want met stemmen geven we direct onze macht weg! X-Codex roept jullie op niet te gaan stemmen!

Iedere vier jaar kiezen wij mensen (politici) die wij het recht geven om geld van ons te innen via belastingen. Mensen te laten leven in een hopeloos bestaansniveau (participatiewet) en mensen te doden (via politie en leger). We denken hier eigenlijk amper over na! Maar wij geven mensen zoveel macht terwijl we ons zelden afvragen of deze mensen integer genoeg zijn om deze macht te dragen.

Ook geven wij hun het recht om mensen die niet gehoorzamen te bedreigen of te laten opsluiten

Maar ook geven wij hun het recht mensen die niet gehoorzamen te bedreigen of te laten opsluiten. Dit alleen omdat deze mensen niet willen leven volgens hun opgelegde regels. Natuurlijk moeten bepaalde wetten en reguleringen worden nagevolgd, maar er is absolute over regulatie.
De overheid, de uitvoerende macht voor alle reguleringen die bepaald zijn door de politici, allemaal betaald vanuit ons geld, via het innen van belasting. Wij burgers zijn zonder dat wij dit door hebben tot slaaf gemaakt van de overheid. Ons eigen recht wordt hierin flink tekort gedaan, het gekke is dat we het gewoon laten gebeuren.

Maar 17 maart gaat het grootste gedeelte van Nederlandse bevolking weer gedwee naar de stembus. En bepalen wij zelf wie wij willen hebben als onze ‘Meester der Slaven’. We geven hiermee gewone mensen een supermacht over ons, terwijl we geen haar minder dan de politici. Behalve dan dat we misschien wat minder politiek gestudeerd hebben. Maar misschien zijn wij als ook normaal mens duizend maal meer ethisch in staat macht te dragen, dan deze gekozen mensen.

Waarom doen wij dit nog?

Waarom doen wij dit nog terwijl we hierin ongekend geïndoctrineerd zijn, door propaganda vanuit diezelfde regering, media, maar ook het onderwijs en door de filmindustrie. In films overheerst vaak een overheid en een politiemacht, leger, die ons zogenaamd veilig houden. Rechtspraak die criminelen hun straf geeft, als dit dan werkelijk ook zo is. We geloven onomstotelijk dat wij zonder dit alles overgeleverd zouden zijn aan eenieder die ons kwaad wilt doen. Hierin verliezen wij steeds meer het zelfvertrouwen dat wij het ook zelf kunnen. We hebben deze overmatige betuttelingen en reguleringen helemaal niet nodig. We zijn hierin al levens lang constant gebrainwasht en geconditioneerd, eenieder die hiertegen in opstand komt, wordt bedreigd en onder druk gezet. Zo blijven we gedwee naar die stembus lopen en geven we met onze stem direct onze macht weg.

“Herstel-NL”, weer een voorbeeld van onderdrukking door de politiek

Zo is er onlangs een groep economen, wetenschappers en artsen opgestaan, die zich verzetten tegen de lockdown door campagne te voeren. Zij noemen zich “Herstel-NL” en hebben de missie om Nederland weer te openen. Weer een voorbeeld van onderdrukking door de Politiek. Binnen no-time was voor deze actie 100.000 euro opgehaald. Zo verschenen er plotseling in de steden billboards met de tekst ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’.

Na een kleine week maakten Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, en Coen Teulings, oud CPB-directeur, bekend dat ze per direct niet meer betrokken zijn bij de groep.

Dezelfde dag in de avond trok de voorzitter Robin Fransman met de volgende tweet de aandacht. ‘Wij zijn benaderd door kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van “Herstel-NL” tijdelijk te staken. Dit in ieder geval tot na de verkiezingen, waar wij ons vanavond over gaan beraden.

Herstel-NL is direct onder druk gezet vanuit partijen uit de regering

Er is dus direct een niet mis te verstane druk vanuit partijen uit de regering uitgeoefend. Zeer voelbaar als dit twee prominente leden van de groep laat opstappen.
Acuut daarop wordt er gereageerd uit de hoek van Wopke Hoekstra, minister van Financiën en Bas van’t Wout, minister van Economische Zaken. Zij ontkennen natuurlijk dat er druk was uitgeoefend op deze groep.

Toch blijft deze groep ondanks het opstappen van vooraanstaande leden campagne voeren voor het openen van ons land per 1 maart, door een alternatieve corona-aanpak voor te stellen. De groep betoogt dat de schade door de vele corona maatregelen groter is dan de schade die moest worden voorkomen als gevolg van de pandemie.

Dat deze groep onder druk is gezet is weer een teken van machtsmisbruik en schendt ons recht van vrijheid van uiting.

Zo kiezen wij al eeuwenlang als volk hun leiding en telkens maakt deze leiding misbruik van verkregen macht en positie. Ondanks, het feit dat de kiezers telkens weer hun vertrouwen geven in deze leiding, zijn het toch de kiezers die de dupe van dit machtsmisbruik zijn. We zien gewoon niet dat wanneer wij stemmen wij onze macht direct weggeven! Het is een spel wat nooit zal ophouden als we niet helder en per direct voor ons zelf gaan denken. We zijn zo gewend aan eeuwenlange indoctrinatie dat wij denken en geloven deze leiding nodig te hebben. We zijn onze eigen kracht en zelfstandigheid hierdoor verloren en zijn en blijven die kinderen die niet meer zonder de leiding kunnen van hun ‘ouders’. Dit in de hoop dat we door deze ‘ouders’ gezien en beschermd worden. En net zo vaak dat een kind in die ouders wordt teleurgesteld, zo zijn wij ook telkens teleurgesteld door onze regering.

Zonder regering zijn we reddeloos overgeleverd aan mensen die ons willen helpen

Misschien waar, we betwijfelen dat ten zeerste! Tegenwoordig is ieder mens, iedere minuut van de dag, zijn hele leven door beteugeld, zijn vrijheid en inkomen ontnomen. En geloof ons, recht is lang niet altijd recht bij de regering en krom, kan ineens heel erg recht zijn en recht weer krom. Het is hoe de vlag erbij hangt en hoe het politieke spel gespeeld is, zo worden feiten en regels gezien en genomen.

In zekere zin lijden we allemaal aan het stockholmsyndroom

Denk hier maar eens goed over na, het is een schokkende stelling die wij innemen, maar er zit een grote kern van waarheid in. Het Stockholm syndroom heeft als kenmerk dat je een positieve relatie ontwikkelt met je gijzelnemer. Feitelijk zijn we allemaal gegijzeld door de regering. Door het ontnemen van onze rechten en inkomen, ons eigen denkpatronen, het brainwashen, overmatige regelgeving. Dit alles vindt ook plaats in een werkelijke gijzeling. De regering is slim genoeg net als een werkelijke gijzelaar om kleine gebaren van goedheid te geven. Zodat het volk een positieve perceptie ontwikkelt en zich hieraan blijft houden ter bescherming van de eigen emoties. Het is precies dit politieke spel wat ons allemaal in het gareel houdt en ons keer op keer weer voor deze ‘gijzelaars’ laat kiezen.

We geloven dat we beschermd worden zoals slachtoffers van gijzeling die het stockholmsyndroom ontwikkelen dat ook werkelijk geloven. Dit omdat het zien van de waarheid dat we werkelijk niets of niemand meer zijn en totaal overgeleverd zijn aan de macht van een machthebber, emotioneel te zwaar voor ons is.

Het meest gevaarlijke bijgeloof is geloof in een regering (bron: Larken Rose)

Een geniaal boek, shockerend, je wereld van geloof omverwerpend! Het gaat in tegen alles wat er je geleerd is door je ouders, je leraren, de kerken, de media en de regering, zie https://www.mensenrechten.org/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof/#.YDV.

Het boek lezend voel je in het begin jezelf erg ongemakkelijk, maar doorlezend is het meer dan de moeite waard. Maar het is de waarheid en steeds meer mensen ontdekken deze waarheid. Larken omschrijft hoe het nodig is om alle aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof weg te schuiven. Pas wanneer je dat kunt zul je de levenslange indoctrinatie zien. Als je hieraan voorbij bent kun je vele nieuwe ideeën open en eerlijk onderzoeken. Je gaat inzien dat je de corruptie van de regering voedt door jezelf slaafs op te stellen. Mensen die zoveel macht over mensen krijgen kunnen dit nooit langdurig ethisch handhaven. Ook al doen ze nog zo hun best, hun brein en ethiek vertroebeld door deze macht. Daarom is een ambtstermijn van vier jaar ook veel te lang. Het is nu de tijd dat je die macht terugtrekken naar jezelf toe.

Als je dit gaat doen zul je dramatische veranderingen ervaren in je perceptie over de wereld. Als er genoeg mensen voor kiezen om deze waarheid te zien en deze te omarmen zal niet alleen het wereldbeeld van die mensen drastisch veranderen, maar de wereld ook totaal ten goede veranderen.

Mensen behoudt je authenticiteit en stem daarom niet

Wij roepen eenieder op om NIET te gaan stemmen en zo deze brainwash en slavendrijverij te laten ophouden. Als je stemt geef jij je macht weg aan een ander! Een mens is niet in staat deze macht voor een lange tijd ethisch te handhaven. Er zijn andere oplossingen en manieren om een land te regeren. Gelukkig denken vele mensen daar ook zo over, dit blijkt ook uit de vele volksopstanden. Die helaas weer heel snel door de overheid door overmatig optreden en boetes de kop ingedrukt worden. Maar laat je stem op een andere manier horen dan je stem in een stembus te gooien. Waar je stem alleen maar verdwijnt in een grote hoop machtsmisbruik door een politici.

Week jezelf los van alle oude gedachten en stramienen en volg onze blogs en artikelen over andere vormen van een land regeren. Wij van X-Codex zijn hier nog lang niet over uit gepraat!